O Fundacji

Fundacja “LISTEK” została powołana do życia końcem listopada 2021r. Uzyskała wpis do rejestru stowarzyszeń 26.01.2022 a za oficjalny pierwszy dzień działania uznajemy 01.02.2022. Głównym celem Fundacji jest działanie na rzecz promocji i rozwoju sportu jakim są biegi górskie i terenowe. Dokładny opis naszych celów i sposobu ich realizacji znajduje się w zakładce STATUT na tej stronie. Z biegiem czasu będziemy chcieli realizować coraz więcej nowych projektów. W roku 2022 przede wszystkim będą to: Ultramaraton Jaga-Kora, Ultramaraton Magurski, Zamczyska Trail, Mogiła Fun&Run, Zamieszaniec RUN. W przyszłości planujemy również stworzenie klubu biegaczy terenowych, którego celem będzie przede wszystkim udzielenie wsparcia sportowcom amatorom jak również promocja biegania w terenie wśród każdej grupy wiekowej.

Prezes Fundacji, Kamil Kardach